นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อมูลที่รัก : เพราะเธอ คือ งานของฉัน

Ico48
snowwy (Recent Activities)
06 August 2009 15:48
#47093

สวัสดีค่ะ... พี่รัตติยา

ก็ไม่ค่อยได้เข้า Share PSU เท่าไหร่นักค่ะ พอดีว่ากำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้พยายามหาข้อมูลจาก Web site ของกองการเจ้าหน้าที่ บังเอิญไปเห็น banner ชื่อ "Share.psu.ac.th" ก็ลองคลิกเข้ามาดู จำได้ว่าเคยเป็นสมาชิกมาชาตินึงแล้ว แต่ไม่เคยได้เข้ามา Update อะไรเลย T-T

ได้มาอ่านวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ดีของ พี่รัตติยา ก็คิดว่าเป็นแนวทางในการจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันนี้ หนูก็ใช้วิธีการจัดการข้อมูลด้วยวิธีการนี้ค่ะ ได้ผลเป็นอย่างดี สามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีค่ะ

อ่านไปอ่านมา คิดว่าพี่คงจะช่วยหนูได้ ตอนนี้หนูกำลังทำ Thesis อยุ่ค่ะ ซึ่งกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ของ มอ. ทั้ง 5 วิทยาเขต (โดยแบ่งเป็นวิทยาเขตๆ) สิ่งที่ต้องการทราบ คือ

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดเอง
 2.จำนวนบุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดเองและหน่วยงานอื่นจัด
 3.จำนวนงบประมาณ ที่ใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดเองและหน่วยงานอื่นจัด

เดาได้ว่า หากกองการเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างที่พี่รัตติยา กล่าวไว้ คงสามารถให้ข้อมูลที่หนูได้ขอได้นะค่ะ

รบกวนด้วยนะค่ะ U_U