นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จินดารัตน์ อีกแล้ว

Ico48

ช่วงนี้ยังอยู่ระหว่างหนีออกจาก course  มีหนังสือรอให้อ่านมากมาย ได้อีกเรื่องแล้ว ลองเข้าไปอ่านดูนะ ท่านหัวหน้างานบริการการศึกษา..คิดถึงเช่นกัน

เนื้อหาเต็ม: จินดารัตน์ อีกแล้ว