นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 9 วิธีบริหารมนุษย์งาน Gen Y

Ico48

อ่านแล้ว  ก็เป็นจริงอย่างบทความว่า ซึ่งสมาชิกในองค์กรต้องเข้าใจ โดยเฉพาะในองค์กรที่มีช่วงอายุห่างกันของบุคลากรที่ทำงานอยู่  ต้องเรียนรู้เพื่อความเข้าใจคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเรา  มิฉะนั้นองค์กรจะไม่เป็นหนึ่งเดียว ในองค์กรใหญ่ ที่มีหน่วยงานมาก จะเริ่มเห็นปัญหาชัดเจนขึ้นจากการประสานงานระหว่างคน 2 รุ่น  ทำให้เกิดความขัดแย้งเล็กๆ แต่ปล่อยไปจะมากขึ้นได้  น่าจะมีหน่วยงานจัดอบรมให้ความรู้ด้านจิตวิทยาการทำงานมากขึ้น  เพราะเป็นหัวข้อที่คนไม่ค่อยให้ความสนใจ ส่วนมากปัจจุบันจะเน้นตัวชี้วัดอย่างจัดจ้าน ซึ่งเป็นตัวที่คนรุ่นใหญ่สนใจ เข้าใจและท้าทาย  แต่คนรุ่นเดิมสนใจน้อยกว่า อาจจะติดรูปแบบเดิมๆ  ทำอย่างไรดีนะ......