นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 9 วิธีบริหารมนุษย์งาน Gen Y

Ico48

ได้เข้าไปอ่าน blog ของนักเรียนห้องสันติศึกษา แล้ว ทำให้เห็นตัวตนของ Gen Y ของ ม.อ คนหนึ่ง ซึ่งมั่นใจได้เลยว่า จะเป็นกำลังสำคัญของ ม.อ ชัวร์