นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดการความรู้ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ..ม.อ.

Ico48
  • ขอบคุณน่ะค่ะ ที่นำมาเล่าสู่กันฟัง และขอนำไปกระจายข่าวให้กับบุคลากรในคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับทราบร่วมกันค่ะ