นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดการความรู้ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ..ม.อ.

Ico48

หัวใจสำคัญของการทำงาน คือ "ผู้นำ" จะต้องมีความเข้าใจ และตั้งใจแน่วแน่
เมื่อลูกน้องเห็นว่า "ผู้นำ" ให้ความสำคัญ มีหรือที่เราจะนิ่งดูดาย  และเมื่อทุกคนพร้อมใจกันทำ
ไม่ว่าอะไรก็สามารถดำเนินการได้สำเร็จ

If we hold on together*
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
As high as souls can fly
The clouds roll by
For you and i
(*เพลง If we hold on together)