นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดการความรู้ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ..ม.อ.

Ico48

3.ใช้ในการพัฒนาคน ให้มีทักษะการคิดที่เป็นระบบ เพราะกว่าจะเขียนออกมาได้ต้องทบทวนคิดไปมา

อันนี้ตรงใจครับ ผมก็อยากจะบอกคนอื่นบ่อยๆ แต่ใช้คำไม่ถูก

นอกจากนั้น คิดว่างานทุกงานน่ะครับ ไม่ใช่จะเฉพาะเรื่องเขียนบล็อกในแชร์

ถ้าหัวส่าย หางก็กระดิก