นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดการความรู้ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ..ม.อ.

Ico48

ขอบคุณคุณเมตตาที่ช่วยนำมาขยาย การทำเช่นนี้ ก็เป็นการทำรูปแบบหนึ่งในคณะทรัพยฯ ที่ทำให้ผู้ไม่สามารถเข้าร่วมได้ สามารถรับรู้ไปด้วย ก็ถือว่าเป็นการจัดการความรู้อีกทางหนึ่ง

ขอบคุณที่คนในคณะที่ร่วมกันดำเนินการเรื่องนี้

การสื่อสาร ถ่ายเทความรู้เป็นสิ่งที่ทำให้ความรู้มีค่ามากขึ้น การบันทึกความรู้เป็นการช่วยขยายแหล่งความรู้

ความรู้ที่ท่านมี หากนำมาบันทึก ก็อาจมีค่าและเป็นประโยชน์กับใครอีกหลาย ๆ คน

ขอเชิญชวนมาบันทึกความรู้ กันมาก ๆ