นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อีกรอบความสำเร็จ ผลผลิตของ ม.อ.

Ico48
  • มีภาพ "บัณฑิตกับรองเท้ากัด...".ให้เห็นทุกปี
  • เมื่อวานพบเห็นบัณฑิตหญิงใส่รองเท้าผ้าใบด้วย ดูแล้วตลกมากเลย  เสียดายขับรถไม่ได้สังเกตเป็นคณะไหน จะได้แจ้งทางคณะต่อไป
  • คงเป็นเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา บางคนอาจมองข้ามไป ไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้ จริงแล้วก่อนนักศึกษาจบต้องอบรมในเรื่องการแต่งกายที่ถูกต้องตามกาลเทศะ การทำผม การใส่รองเท้า การใช้เครื่องประดับ ฯลฯ ค่ะ