นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อีกรอบความสำเร็จ ผลผลิตของ ม.อ.

Ico48

คิดตรงกันครับ

ผมก็สอนลูกสาววัย 9 ขวบ ว่าเราควรสวมรองเท้าก่อนรับปริญาราว 1 เดือน

พ่อเลยเดินสบายในวันรับปริญญา