นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เว็บข้อมูล TQF

Ico48
  • จริง ๆ แล้ว ในฐานะบุคลากร นายหัวสั่งอะไรมาก็ต้องทำอยู่แล้ว
  • เขียนตรงนี้ เพื่อแสดงความในใจ ประสาคนขี้บ่น แต่สั่งมา ก็ทำให้นั่นแหละ แม้จะรู้ว่าตามธรรมชาติของ องค์กรมีชีวิต การปรับเปลี่ยนรายวัน ถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่การลุเป้าหมายนั้น กลับเป็นเรื่องที่ผิดธรรมดา
  • ...
  •  ^ ^!
เนื้อหาเต็ม: เว็บข้อมูล TQF