นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แนะนำ Blogger กองกิจการนักศึกษา

Ico48
  • เบื้องหลังความสำเร็จนี้ใช้เวลาพักรับประทานอาหารเที่ยงค่ะคุณอัมพร (ช่วยเปิด...blogค่ะให้ก่อน) หลังจากนั้นให้เธอจัดการเองนำรูปถ่ายขึ้นไฟล์ตัวเอง
  • พวกเราชาว share .psu จะช่วยกันผลักดันให้สมเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย