นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เว็บข้อมูล TQF

Ico48
ความเห็น [IP: 58.9.17.110]
11 ตุลาคม 2552 12:11
#49238

TQF มาจากไหน....มีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องให้อาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศเสียเวลากับการเตรียมเอกสาร

1. TQF มาจาก NQF(National Qualifications Framework )ของอังกฤษที่ทำขึ้นเพื่อช่วยปรับคุณวุฒิการศึกษาให้เข้ากับตำแหน่งงานต่างๆในการจ้างงาน  เพราะที่ประเทศอังกฤษมีการการเปลี่ยนแปลงระดับคุณวุฒิในปี 2004(พ.ศ.2547) ให้ระดับ(Level) 4 เก่า มีการขยาย(subdivided)เป็น ระดับ Levels 4, 5 และ 6

ระดับ 5 เก่า(the old Level 5)ขยายเป็น Level 7 และ Level 8

Qualification Standard ของรัฐบาลสหรัฐ(US.Federal Government)ทำขึ้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานว่าการศึกษา(Education-Level)ระดับใดสอดคล้องตำแหน่งอาชีพอะไรบ้าง และให้นับประสบการณ์(Substitution)ทดแทนการศึกษาได้ ยกเว้นบางตำแหน่ง เช่น แพทย์ เภสัช วิศวกรรม ฯลฯ ต้องมีปริญญาตรีขั้นต่ำ จะใช้ประสบการณ์แทนมิได้

2. TQF ถ้าทำโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ดีที่สุด(Benchmarking Best Practices)แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องให้อาจารย์ต้องเสียเวลา(เสียเงิน)เตรียมเอกสารโดยไม่จำเป็น เพราะเขาทำเป็นคู่มือ

References:  National Qualifications Framework  ดูใน  google (Wikipedia)

ข้อสังเกต: เนื่องจากการศึกษาของโลกได้เปลี่ยนแปลงให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บรรดานักปราชญ์ทางการศึกษาของหลายประเทศมีความสับสนในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยเฉพาะเรื่อง"ระบบ"ประกันคุณภาพ...จึงใช้วิธีการลองผิดลองถูก(Trial & Error)ซึ่งสร้างความเสียหายมหาศาล เช่น TQF ของไทย เป็นต้น

เนื้อหาเต็ม: เว็บข้อมูล TQF