นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เว็บข้อมูล TQF

Ico48
  • อือม์..ผมว่าผมไม่สับสนนะครับ
  • ที่โซมาลี นิยมจับคน มาเป็นตัวประกัน
  • เขาจึงไม่เจริญ
  • ที่นี่ จับคุณภาพ มาประกัน
  • เพราะเราเจริญแล้ว ^ ^
  • (เหตุผลทำให้สีข้างถลอกไปเป็นแถบเลยแฮะ ^ ^)
เนื้อหาเต็ม: เว็บข้อมูล TQF