นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน หมายเลข: ๒๒๐๘๒๑๑๐๒๕๕๒ - ว่าจะไม่

Ico48
อารมณ์ดี เนอะ!

ฉัน..ชื่นใจเมื่อได้เห็น...หัวใจฉันเต้นเพราะได้เห็นวงหน้า
เฝ้าแต่...มอง...มิคลายสายตา...
ขอ...ให้เจอเธอในฝัน...เพราะว่าที่นั่น...

เป็นเพลงโปรดของพี่ เชียวค่ะ....