นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน หมายเลข: ๒๒๐๘๒๑๑๐๒๕๕๒ - ว่าจะไม่

Ico48

อันที่จริงที่ผมฟังอยู่ ไม่ได้เป็นต้นฉบับแท้ดั้งเดิมครับ

เวอร์ชันที่ฟังอยู่เป็นของ "วงเยื่อไม้" ครับ เพลงนี้คุณ วีระ บำรุงศรี เป็นคนร้อง

ไล่มาแล้วก็มาลงเอยที่เพลงนี้แหละครับ

ขอขยายความนิ๊ดนึงครับเกี่ยวกับท้ายบันทึกสำหรับผู้ที่ไม่ใเคยอ่านเรื่อง "จอมดาบหิมะแดง" (แปลโดย ว. ณ เมืองลุง)

เม่งง้วยซิม (หัวใจจันทร์เพ็ญ) เป็นสตรีของกงจื้อู้

เป็นเพราะโป้วอั๊งเสาะหลงกลของกงจื้ออู้จึงทำใ้ห้สิ่งมีชีวิตในคงเซียะซัวถูกสังหารหมดสิ้น

กงจื้ออู้ไปตายจากโลกนี้ไปแล้ว กงจื้ออู้ตายจากความทะเยอทะยานอยาก ความทุกข์ทรมานแห่งการลิ้มลองอำนาจ หลงเหลือเพียงชายชราอายุ ๓๗ ปี

เม่งง้วยซิม - หัวใจจันทร์เพ็ญ ลาลับโลกไปแล้ว ในโลกนี้หลงเหลือเพียง เต๊าะฮูหยิน

สตรีของกงจื้ออู้

โป้วอั้งเสาะไม่ไได้ถามหาจันทร์เพ็ญว่าอยู่ที่ใด

ท้องฟ้ายามวิกาลดื่นดาษดาดาราราย

จันทร์เพ็ญย่อมอยู่ลอยเด่นอยู่ในใจ

เราเอง