นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน หมายเลข: ๒๒๐๘๒๑๑๐๒๕๕๒ - ว่าจะไม่

Ico48
ความเคยชิินเหมือนกาน คือหยุดวันไหน จำได้หมด แต่ก็ได้แค่นอนอยู่บ้านอะ 555