นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน หมายเลข: ๒๒๐๘๒๑๑๐๒๕๕๒ - ว่าจะไม่

Ico48
  • น้องยามฯ ถ้าวันไหนเป็นวันหยุดถ้าไม่มีนัดหมายหรือภาระกิจสำคัญ เที่ยงครับเที่ยง เวลาลืมตามาดูโลก
เราเอง