นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตั้งใจเก็บยิ้มมาฝาก

Ico48

ยิ้มให้กัน วันละนิด จิตแจ่มใส
ยิ้มให้กัน วันละไม ใจสุขสันต์
ยิ้มให้กัน วันละชื่น อกตื้นตัน
ยิ้มทั้งวัน ยิ้มกันไป ใน..ศรีธัญญา อิอิ

มาดูรอยยิ้มสวยๆครับ.