นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

Ico48

ขอบคุณครับ อ่านบันทึกนี้ ได้แนวคิดที่จะไปทำต่อครับ