นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องที่ต้องฝึก.....เผชิญหน้ากับเรื่องราว

Ico48

ทราบข่าวการป่วยของดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ มาหลายวันแล้วเช่นกันจากสายข่าวในวง

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจ โดยเฉพาะกำลังใจจากตัวเอง เมื่อเรารู้สึกท้อแท้ อะไรๆ ก็พลอยจางหายไปด้วย

การแอบซ่อนอยู่เบื้องหลังอะไรสักอย่างก็คงจะไม่ใช่ทางออก หรือเพื่อที่จะให้เราคิดว่า เราไม่ได้รับรู้ปัญหาหรือสิ่งนั้นสิ่งนี้

แท้จริงแล้วใจเราคิดถึงเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาต่างหาก

การรู้ เข้าใจ ยอมรับ และเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นหนทางที่ดีกว่าการแอบซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงที่เราสร้างขึ้นมา

หนทางที่จะเดิน ที่จะนำไปสู่วังวนอาจจะไม่ยากอย่างที่เรากลัว ถ้าเรารับรู้ เข้าใจ สิ่งนั้นสิ่งนี้

การที่เราอยู่กับตัวเอง มีสิ่งที่เกิดขึ้นทั้ง ๒ ด้านคือ

  • การสร้างกรอบเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัย หรือนั่นคือการ "แอบ"
  • อีกอย่างคือหากเราได้ใช้เวลาที่เงียบปราศจากสิ่งวุ่นวาย เราได้ทบทวน คิด ตรึกตรองสิ่งต่างๆ นั่นย่อมทำให้เราเกิดความเข้าใจ พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ "ไม่แอบ" อีกต่อไป

สิ่งที่ยากยิ่งคือการเผชิญหน้ากับความตาย

แต่สิ่งที่ยากยิ่งไปอีกคือการเผชิญหน้ากับความตายอย่างสงบนิ่ง ยอมรับและเข้าใจ

ถ้าถามว่าผมโชคดีอะไรบ้าง ผมคงตอบ ๒-๓ อย่างที่นึกได้ทันที

  • ผมโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์
  • ผมโชคดีที่ได้เกิดในที่ที่ได้มองเห็นความจริงของชีวิต อยู่เพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่
  • ในยามที่เป็นมนุษย์ผมโชคดีที่มีชีวิตอยู่และมีอาการครบ ๓๒ ประการ
  • ยามมีชีิวิตอยู่ผมโชคดีที่มีกัลยาณมิตรที่พอเพียง 
เราเอง