นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แนะนำ Blogger กองกิจการนักศึกษา

Ico48
  • ขอโทษค่ะน้องหนิง พิมพ์ยังไม่เสร็จนิ้วพลาดเพราะจิ้มสัมผัส
  • เอาไว้บริหาหรเวลาอีกนิดค่ะ จะไปพบกัลยาณมิตรอีก ยังไม่ลืม ช่วงนี้กำลังสับสนกับชีวิตมาก ขอโทษด้วย  แต่ยังซึ้งน้ำใจชาวมมส.น้องทั้งหลาย ทั้งน้องหนิง น้องอ้อ และคุณแผ่นดิน ยังรักมิเสื่อมคลาย
  • รักมากนะคนดี