นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องราวประทับใจภายหลังการWorkshop Competency วิทยาเขตตรัง

Ico48
หวีหวี (Recent Activities)
29 January 2010 14:33
#53530

ทำลิ้งผิด ขอโทษทีค่ะ