นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PMQA จาก MBNQA

Ico48
Prida [IP: 58.9.22.158]
31 มกราคม 2553 20:40
#53619

หาก ดร.วัลลพ ขยันเขียนเกี่ยวกับเรื่อง MBNQA มอ.จะเป็นผู้นำของชาติเรื่องการบริหารที่ทันสมัยของโลกที่แท้จริง เพราะขณะนี้ ทั้ง ก.พ.ร. และกระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งปฏิรูปการศึกษาไปในทิศทางนี้...ซึ่งถูกต้องที่สุด

MBNQA เป็น"การบริหารระบบ"ได้แก่ Leadership บริหารระบบ Strategy, ระบบ Workforce และ ระบบ Process Management เพื่อให้ได้ผลลัพธ์(Results)มีคุณภาพลูกค้าพอใจ(Customer Focus)...โดยมีการวัด การวิเคราะห์เพื่อประเมินระบบดังกล่าว..เพราะการประเมินคือการปรับปรุงคุณภาพที่ดีที่สุด

ความสำเร็จของการบริหารระบบประเภทนี้ยากยิ่งเปรียบเสมือนเข็นครกขึ้นภูเขาสามร้อยยอด เพราะทุกประเทศมีอุปสรรคติดอยู่ที่เรื่อง"การออกแบบระบบ" ที่ไม่ง่ายเลย..แม้จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

 การที่รัฐบาลสหรัฐมีระบบที่ดีที่สุดในโลกได้เพราะใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในการเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยระดับ Top Ten เช่น  Harvard, Princeton, Yale, Penn, MIT, Stanford, Columbia, Chicago, Caltech และ Duke เป็นต้นจำนวนนับ 100 ท่าน ร่วมกับนักบริหารชั้นเยี่ยมภาครัฐรวมทั้งนักบริหารองค์กรเอกชนรวมกันหลายร้อยคนเพื่อทำหน้าที่"ออกแบบระบบการบริหาร"ให้รัฐบาลสหรัฐเมื่อทศวรรษ 1950s - 1960s

ดังนั้น การที่จะทำให้องค์กรของท่านมีระบบดีที่สุดเทียบเท่าของสหรัฐดังกล่าวได้มีวิธีเดียวเท่านั้นคือ การทำ Benchmarking Best Practices. ที่จะทำให้องค์กรของท่านประสบความสำเร็จในการบริหารระบบ MBNQA ได้โดยง่าย

เนื้อหาเต็ม: PMQA จาก MBNQA