นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PMQA จาก MBNQA

Ico48
ขอบคุณคุณ Prida ที่มาเป็นกำลังใจ กำลังพยายามทำความเข้าใจ และขยายความ อย่างน้อย ๆ ก็เพื่อการขับเคลื่อนในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเข้าใจก่อน
เนื้อหาเต็ม: PMQA จาก MBNQA