นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PMQA จาก MBNQA

Ico48
Prida [IP: 58.9.13.154]
03 กุมภาพันธ์ 2553 08:06
#53727

จะส่ง"ระบบ"จำนวนเล็กน้อยที่เป็นฝีมือของอาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐและนักบริหารภาครัฐและภาคเอกชนหลายร้อยคนดังกล่าวข้างต้นและระบบนี้ใช้งานอย่างได้ผลดีมาแล้วหลายทศวรรษให้ ดร.วัลลพ วิเคราะห์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เป็นการภายในคณะ เพราะหากเผยแพร่สู่ภายนอกและใช้โดยไม่ถูกต้อง...จะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี

 

เนื้อหาเต็ม: PMQA จาก MBNQA