นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48

ผมมีความเห็นว่า ทิศทางการผลิตบัณฑิตของเมืองไทยค่อนข้างจะผิดทิศทางอยู่บ้างคือ

ในความจริงนั้นเราต้องการบัณฑิตจำนวนมากที่สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้ ปฏิบัติจริงได้ แต่ดูเหมือนว่า การสอนของเราจะไปเน้นให้บัณฑิตเรานั่งโต๊ะทำงาน คำนวณสูตรยากๆ มากไปหรือไมครับ

และเยาวชนของเราก็อยากนั่งโต๊ะทำงานเสียด้วย ระดับการเรียนช่างเทคนิค ซึ่งประเทศต้องการมีคนเรียนน้อยลงทุกที