นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48

ขอบคุณคุณคนธรรมดา

ที่ช่วยสะท้อนความเห็น แต่ดูเหมือนเรายิ่งพัฒนายิ่งหลง และลืมตัวเองมากขึ้น ๆ เรามักใช้เงินสร้างงาน สร้างหน้าตา แต่ไม่ใช้แรงงานหาเงิน ก็เป็นเช่นนี้