นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลบ ไฟล์ไวรัส .exe ใน ubuntu

Ico48
Teeradet (Recent Activities)
17 Febuary 2010 15:37
#54250
แก้ไข ให้ใหม่น่ะครับ  KINGSTON ไม่มีจุดน่ะครับ
เนื้อหาเต็ม: ลบ ไฟล์ไวรัส .exe ใน ubuntu