นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สวัสดี ความโกรธ...

Ico48

ลืมบอกไป

ว่าไกด์คนที่ว่านี้ก็ชอบโกรธ

^    ^

เนื้อหาเต็ม: สวัสดี ความโกรธ...