นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Microsoft Word ทำงานช้ามากๆ

Ico48
P [IP: 58.8.69.66]
17 มีนาคม 2553 23:34
#55437
ทำแล้ว แต่ก็ยังเหหมือนเดิม
เนื้อหาเต็ม: Microsoft Word ทำงานช้ามากๆ