นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สรุปข่าว ม.อ.เผยแพร่สื่อมวลชนในรอบปี

Ico48
ขอขอบคุณ คุณเมตตา คุณอภิญญา และทุกท่านที่ให้ความสนใจข้อมูลนี้ค่ะ ขอชื่นชมคณะ/หน่วยงาน ที่มีผลงานในการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ ในการช่วยการสร้างชื่อเสียงให้กับ ม.อ.ของเราค่ะ