นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เว็บข้อมูล TQF

Ico48
สุธี [IP: 203.107.154.6]
18 พฤษภาคม 2553 11:46
#57035
ยิ่งทำ ยิ่งถอยหลังเข้าคลอง  วิชาความรู้ คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาแย่ลงเรื่อย ๆ เพราะครูมัวแต่ต้องมำทำเอกสารตามกรอบโน่นกรอบนี่  แล้วครูก็จะได้รับการยกย่อง  แต่กรรมตกอยู่ที่นักศึกษาครับ 
เนื้อหาเต็ม: เว็บข้อมูล TQF