นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.ดูงานโรงไฟฟ้าจะนะ

Ico48
เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะ  ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าจะนะ   และได้ความรู้วิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงชุมชนด้วยค่ะ