นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เว็บข้อมูล TQF

Ico48

สวัสดีครับ คุณสุธี

  • เอกสาร ก็ทำไปตามหน้าที่ เท่าที่เห็นว่า สมเหตุสมผลตามเจตนารมย์ เอาแบบขวานผ่าซากเข้าว่า  ถ้าประโยชน์จะพึงเกิด ก็คงจะได้เกิด
  • จุดประสงค์ของระบบเอกสาร คือเครื่องมือให้เราใช้สอย ไม้ใช่นายหัวมาบงการชีวิตอยู่แล้ว
  • ควรยึดหลัก "เอกสารพอเพียง" ครับ ชีวีมีสุข
เนื้อหาเต็ม: เว็บข้อมูล TQF