นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใช้ mailmerge ในการสร้าง(รูปแบบ)ข้อสอบแบบปรนัย

Ico48

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ น่ะค่ะ ได้รับประโยชน์มากเลยค่ะ แม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้ใช้งานด้านนี้แต่ก็เก็บไว้ในคลังสมองได้  เป็นอาหารให้สมองได้เป็นอย่างดี