นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น ด้วย “นพลักษณ์”

Ico48

เรียนอะไรก็ไม่สู้เรียนรู้ตนเองจริงๆค่ะ

     ผาสุกที่ตน  แบ่งปันให้คนใกล้ชิด

  บรรยากาศช่างอบอุ่นด้วยมิตรไมตรี