นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น ด้วย “นพลักษณ์”

Ico48

ขอบคุณโครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ และรศ.ดร.บรรจง วิทยวีรศักดิ์ ที่เสนอโครงการนี้เข้ามา เป็นประโยชน์มากๆ ต่อชีวิตค่ะ ได้รู้จักเพื่อนๆต่างวัย แต่หัวใจเดียวกัน สัญญา จะไม่รีบคืนร่างเดิมเร็วเกินไป