นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น ด้วย “นพลักษณ์”

Ico48

เป็นบทสรุปที่ตรงใจมากค่ะ ปาฎิหาริย์มีจริง เรามาเปลี่ยนตัวเองจากกิจกรรมนพลักษณ์ เหมือนกับคุณพี่ยาดม บอกว่าเรียนอะไรก็ไม่สู้เรียนรู้ตนเอง เป็นโชคดีได้พักกับพี่เกี้ยว เลยได้รับคำแนะนำดีๆแก่ชีวิต