นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น ด้วย “นพลักษณ์”

Ico48

วิทยากรขอร่วมสนทนา

ขอบคุณมากเช่นกันครับ ที่ให้้โอกาสพวกเราในการทำงานเช่นนี้ โดยเฉพาะ
อ.บรรจงและคุณราเจล*
**
* มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไร  อีเมลสอบถามได้นะครับ ที่ j.chaiyos@gmail.com หรืออีกทางก้คือ
พูดคุยกับเจ้าของลักษณ์ เช่น ไม่เข้าใจคนลักษณ์ เอ อาจลองหารือเพื่อนๆ
ที่ลักษณ์ เอ ก็จะพอได้แนวทางครับ*
**
*ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับชีวิตภายใน*
*อ.หยอย*