นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุณภาพการบริการ

Ico48
ทดแทน [IP: 118.173.145.33]
05 สิงหาคม 2553 07:14
#59341
ขอโทษก็ไม่ขอโทษ แงะๆ แสดงว่าที่เราคงไม่เกิด “ เพี๊ยง!เหตุการณ์ที่ว่าอย่าให้เกิดกับศูนย์ฯ”
เนื้อหาเต็ม: คุณภาพการบริการ