นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใช้ mailmerge ในการสร้าง(รูปแบบ)ข้อสอบแบบปรนัย

Ico48

แค่อ่านชื่อบันทึกก็โดนแล้วครับ "ใช้ mailmerge ในการสร้าง(รูปแบบ)ข้อสอบแบบปรนัย" เห็นปุ่บนึกในใจเลยว่า ทำไมเราไม่เคยคิดเรื่องอย่างนี้มาก่อนนะ ....!!!

ถือเป็นการใช้ความรู้ในการพัฒนางานจากโปรแกรมเดิมๆที่ใช้อยู่ให้ได้งานและร่นเวลาได้อย่างน่าแปลกใจ..... แปลกใจที่ทำไมเรานึกไม่ถึงเลยว่าสามารถมาประยุกต์ใช้แบบนี้ได้ด้วย

ที่เคยประยุกต์ใช้ก็นำมาทำใบประกาศนียบัตรครับ

ขอบคุณครับสำหรับไอเดียดีๆ