นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสื่อสารด้วยหัวใจ

Ico48
บรรจง [IP: 192.168.100.112]
14 สิงหาคม 2553 08:41
#59529

การอบรม "การสื่อสารด้วยหัวใจ" รุ่นที่ 2 จะจัดในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2553 ที่ จักรพรรดิ์ รีสอร์ท ปาดังเบซาร์ ครับ  สมัครด่วนที่คุณประทุมมาศ (pratoommas.r@psu.ac.th) หรือที่ อ.บรรจง (banjong.v@psu.ac.th) ครับ  รับจำนวนจำกัด ใครสมัครก่อนได้ก่อนครับ

ขอขอบคุณคุณวราภรณ์มากๆ ที่ช่วยจัดทำ blog นี้ขึ้นมาครับ