นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสื่อสารด้วยหัวใจ

Ico48
เสียดายครั้งที่ 2 คงไม่ได้เข้าร่วมด้วยครับ.. ก็ขอเชิญชวนทุกท่านให้เข้าร่วมโครงการนะครับดีมากๆ โดยเฉพาะผู้ชาย เพราะรุ่นแรกผมฉายเดี่ยวเลย ผู้ชายคนเดียวของรุ่น +55