นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสื่อสารด้วยหัวใจ

Ico48

เป็นผู้ชายคนเดียว เป็นขวัญใจสาวๆประจำรุ่นเลย การอบรมครั้งนี้ก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดดีๆจากคนรุ่นใหม่อย่างน้องเก่งเยอะเลย