นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กิจกรรมนักศึกษากับทรานสคริปกิจกรรม

Ico48
อัมพร [IP: 192.168.100.112]
07 กันยายน 2553 13:00
#60053

กรุณาติดต่อคุณสุกรี หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

โทร 2208 หรือ 074-288808 ค่ะ น่าจะตอบได้ชัดเจนกว่าค่ะ