นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสื่อสารด้วยหัวใจ

Ico48
วราภรณ์ ชวพงษ์ [IP: 192.168.100.112]
09 กันยายน 2553 18:06
#60147

เป็นบทสรุปและข้อปฎิบัติที่ชัดเจน เป็นประโยชน์กับทุกคนทั้งที่ได้เข้าร่วมอบรมและยังไม่ได้เข้าอบรม ขอขอบคุณคุณครูราเจลมากค่ะ