นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใช้ mailmerge ในการสร้าง(รูปแบบ)ข้อสอบแบบปรนัย

Ico48

เคยคิดเหมือนกันคะว่ามันน่าทำได้..แต่คิดรูปแบบไม่ออกว่าจะเป็นลักษณะไหน..เพราะเมื่อก่อนนี้ต้องพิมพ์ข้อสอบเป็นจำนวนมาก และบ่อย ๆ ..แต่พอตอนหลังเริ่มพิมพ์น้อยลง เลยไม่คิดหาวิธีทำอีก..คราวนี้คงไม่ต้องคิดแล้ว..ขอบคุณคะ