นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กว่าจะได้มาซึ่งเอกสารประกอบวาระการประชุม T_T

Ico48

หึหึ ทำข้อมูลปนน้ำตาT_T ข้อมูลเสร็จก่อนเพื่อนเรย  อิอิ (เสร็จบ่ายโมงของวันนี้ 26 ต.ค. 50 ก่อยอูโยะไม่กี่นาที)