นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้

Ico48

อ่านแล้วน่าสนใจครับ

ผมได้ศัพท์เพิ่มเช่น zero sum game, deterrence

เราจะเรียนรู้การจัดการข้อขัดแย้งจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้อย่างไร?